Regulament concurs BOROMIR

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului in parteneriat cu Boromir. S.C. Sprint Media Center S.R.L, cu sediul in Tunari, Str. Ciresului, Nr. 10, judet Ilfov, avand cod unic de inregistrare RO 17993677, inregistrat la Registrul Comertului cu numarul: J23/8565/20.12.2022, Cont IBAN RO43 INGB 0000 9999 0532 7086, deschis la ING Bank, cont RO 76 TREZ 4215 069X XX01 8714, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov (ATCP Ilfov), reprezentata prin dna. Slabu Georgiana, in calitate de Administrator.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) pe paginile  de internet https://www.instagram.com/welovemusic.festival/

 

Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 12.08.2023-13.08.2023, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://www.instagram.com/welovemusic.festival/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 14 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Prin inscrierea la acest concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani garanteaza ca detin acordul parintilor de a participa in Concurs.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei Sprint Media Center Srl, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/welovemusic.festival/, pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe paginile https://www.instagram.com/welovemusic.festival/

 

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 12.08.2023-13.08.2023 ora 24:00. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

  • Să dea follow paginii @WeLovemusic.Festival si @boromir_imparte_bucurii
  • Sa faca un comentariu la postarea de concurs prin etichetarea a 2 conturi.

 

 

  • Să distribuie postarea de concurs pe profilul personal de Instagram sau într-un Instagram story

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Premiul constă in un abonament Acces General pentru evenimentul We Love Music Festival (valabil pentru cele 3 zile de eveniment 18-20 august 2023) si un pachet delicios din partea celor de la Boromir (1x Chec Marmorat, 1x Chec Marmorat Cremă de Cicolată și Alune de Pădure, 1x Chec Marmorat Cremă de Lapte, 12x Felii de Cozonac Casa Boromir cu Nuci și Ciocolată). Se acorda 4 premii pe pagina de Instagram.Mai multe comentarii nu inseamna mai multe sanse de castig.

6.2. Castigatorii vor fi selectati de catre echipa We Love Music Festival prin platforme de extrageri aleatorii. Numai participantii care respectă toți pașii prevăzuți în prezentul Regulament vor fi automat inscrisi in concurs. Anuntul castigatorilor are loc pe data de 14.08.2022. Castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, pana la ora 20:00, pe pagina https://www.instagram.com/welovemusic.festival/

6.3. Invitatiile vor fi transmise prin e-mail, dupa confirmarea castigatorului, in termen de 2 zile de la validare. Iar premiile de la Boromir vor fi inmanate in festival.

6.4. Organizatorul va desemna castigatorul dintre participantii valizi inscrisi in Concurs.

6.5. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Instagram

https://www.instagram.com/welovemusic.festival/

6.7. Castigatorul trebuie sa confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram in maxim 2 zile de la data extragerii, faptul ca a primit notificarea de castig, sa  confirme indeplinirea conditiilor de participare si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

6.8. In cazul in care castigatorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.9. Castigatorul va intra in posesia premiului in termen de 5 de zile de la validare, prin email.

6.10. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 2 rezerve.

6.11. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului, catre S.C. Sprint Media Center S.R.L, cu sediul in Tunari, Str. Ciresului, Nr. 10, judet Ilfov, . Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.12. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3.In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate pe pagina https://www.instagram.com/welovemusic.festival/.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de

natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

10.2. Sc Sprint Media Center Srl garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

10.3. Sc Sprint Media Center Srl se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.welovemusicfestival.ro